Polisi Preifatrwydd

Gall Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian gasglu gwybodaeth bersonol gan ymwelwyr â’r wefan hon. Defnyddir y wybodaeth hon i ymateb i ymholiadau yn unig ac i fonitro’r defnydd o safleoedd. Cedwir gwybodaeth gyswllt a dderbynnir fel rhan o ymholiad dim ond cyhyd â bod yr ymchwiliad yn parhau ar agor ac y caiff ei ddileu o fewn mis ar ôl ei gau.

Ni fydd eich manylion byth yn cael eu rhannu’n gyhoeddus nac â derbynwyr trydydd parti, ac ni chaiff ei drosglwyddo i drydydd gwledydd a mesurau diogelu. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn cwmpasu gwefan Rheilffordd y Cambrian yn unig – nid yw’r gwefannau hyn sy’n gysylltiedig â’r wefan hon yn dod o dan y polisi hwn. Bydd Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian bob amser yn cydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.