Mae’r Cambria’n cynnwys dwy daith ddeniadol: Prif Linell y Cambria a Llinell Arfordirol y Cambria. Mae hi’n cymryd prin awr a 50 munud o Amwythig i Aberystwyth (Prif linell) a 3 awr a 53 munud i Bwllheli (Lein arfordirol) – dau bwynt pellaf y ddwy linell – sy’n ddelfrydol ar gyfer trip am y dydd, penwythnos hir neu wyliau bach.

Mae’r map yn dethol rhai o’n hoff leoedd ar hyd y daith, gan gynnwys:

Y Trallwng – cartref lein ddeniadol Rheilffordd Trên Bach Stêm Y Trallwng a Llanfair

Y Drenewydd – tref farchnad bert a chanddi dreftadaeth ddiwydiannol gyfoethog

Machynlleth – tref farchnad Gymreig ddiddorol

Aberdyfi – poblogaidd ar gyfer hwylio, golygfeydd ysgubol dros yr aber a thraeth mawr tywodlyd

Aberystwyth – tref lan-môr a phrifysgol brysur sydd wrth galon Bae Ceredigion

Tywyn – tref lan-môr fach bert a chartref i Reilffordd Stêm Tal-y-llyn

Abermaw (neu Y Bermo) – tref lan-môr brysur gyda thraeth mawr tywodlyd

Harlech – sy’n cynnwys Safle Treftadaeth y Byd yng Nghastell Harlech

Minffordd – dewch oddi ar y trên yma i ymweld â Phortmeirion

Porthmadog – tref borthladd ddeniadol a chartref Trên Bach Ffestiniog a Thrên Stêm Ucheldir Cymru.

Cricieth – tref arfordirol ym Mhen Llŷn â chastell nodedig

Pwllheli – tref farchnad brysur â thraeth mawr tywodlyd, ynghyd â physgod a sglodion sydd wedi ennill gwobrau