Y Gorau o Gymru… ar y rheilffordd

Mae Rheilffordd y Cambrian yn teithio trwy 120 milltir o harddwch naturiol dilychwin ac yn un o’r teithiau rheilffordd sydd â’r golygfeydd gorau ym Mhrydain. O Amwythig yn Sir Amwythig, mae Prif Lein y Cambrian yn eich tywys dros y ffin i Gymru, trwy dir mynyddig garw, trefi marchnad hyfryd, safleoedd a chestyll Treftadaeth y Byd, traws gwlad tuag at arfordir hardd gorllewin Cymru. Yma mae’n ymuno â llwybr Arfordir y Cambrian gan gynnig golygfeydd ysblennydd, teithiau cerdded arfordirol a lleoedd i ymweld â nhw ar hyd arfordir Gwynedd.

Dewiswch eich taith

Mae teithio ar y trên yn ffordd wych o ddarganfod Cymru. Fe welwch gymaint yn fwy o’r trên nag y byddwch yn y car ac mae gan bron pob tref ar hyd Lein y Cambrian gysylltiadau cryf â hanes a diwylliant Cymru, fel y dangosir ar ein map yma. O leoliad gwreiddiol senedd Cymru ym Machynlleth a safle Treftadaeth y Byd yng Nghastell Harlech i fythau a chwedlau coedwig hynafol y Borth a’r 26 gorsaf ar hyd 57 milltir hyfryd o lwybr arfordir Cymru. Mae rhywbeth i bawb ei fwynhau. Mae tri o’n hoff bethau i’w wneud wedi’u disgrifio isod.   Prynwch docyn i deithio a darganfod yma.

Taith gerdded Treftadaeth y Byd

Gwibdaith i’r Gorffennol

Penwythnos Riviera Cymru