Mae’r trên hanes yn eich disgwyl a’r antur dreftadaeth yn y Trallwng.

Diwrnod i’r oes a fu sy’n cynnwys castell tylwyth teg a thaith ar drên ager.

  1. Gadewch Amwythig ar y trên bob awr i’r Trallwng, dim ond 20 munud i ffwrdd.
  2. Cerddwch filltir ar hyd y Stryd Fawr ac fe glywch sŵn hisian a chwibanu Rheilffordd Trallwng a Llanfair lle mae taith ddychwelyd 16 milltir (2½ awr) yn aros amdanoch o gwmpas ardal hyfryd Dyffryn Banwy. Mae’r trên yn gadael tua 11am*, £13 wllr.org.uk
  3. Nôl yn y dref, mae thema’r gorffennol yn parhau yn ystafelloedd te Bay Tree a siop losin draddodiadol Mollie’s ar Stryd yr Eglwys.
  4. Hanner ffordd ar hyd y Stryd Fawr (bron gyferbyn â neuadd y dref) fe welwch Park Lane a man cychwyn taith gerdded i fyny’r rhiw am filltir trwy barc ceirw coediog i Gastell Powis (caniatewch o leiaf 3 awr).
  5. Yma gallwch ymgolli’n llwyr ym myd tylwyth teg a drysfa o derasau, cloddiau a choeden ywen enfawr. Ewch i mewn i’r castell ei hun – yn llawn ffabrigau a gweithiau celf hyfryd – i gael y profiad ‘Downton’ cyflawn. Gallwch hyd yn oed gael paned ar y teras. Mae’r gerddi ar agor tan 6pm yn yr haf. Mynediad 2 am bris 1 gyda’ch tocyn trên. nationaltrust.org.uk
  6. Os yw amser yn caniatáu ewch i amgueddfa fach ond prydferth Powysland wrth ymyl y gamlas.
  7. Cofiwch neilltuo digon o amser i gerdded dros y bont droed hir i ddal eich trên gartref.

Beth am dreulio’r penwythnos?
Fe welwch ddigon o leoedd i aros ac ymlacio yma: